Day: October 10, 2018

Khao Yai and surrounding

  Glory Hill Villas resort เขาใหญ่ตั้งอยู่พื้นที่เกือบกึ่งกลางของอำเภอปากช่อง จากรีสอร์ทสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติ อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ และสถานที่น่าสนใจ ต่างๆภายในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง ระหว่างทาง มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย มีแผงขายผลไม้และผลผลิตทางเกษตรตามฤดูกาล

Read More