Category: Uncategorized

Khao Yai and surrounding

  Glory Hill Villas resort เขาใหญ่ตั้งอยู่พื้นที่เกือบกึ่งกลางของอำเภอปากช่อง จากรีสอร์ทสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติ อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ และสถานที่น่าสนใจ ต่างๆภายในระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง ระหว่างทาง มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย มีแผงขายผลไม้และผลผลิตทางเกษตรตามฤดูกาล

Read More

Price

ราคาห้อง Deluxe Double ตั้งแต่ 2,200-2,600 บาท ต่อคืน                                                                                                       Superior Double  2,000-2.400  บาท ต่อคืน                                                                          …

Read More