Our View

ตั้งอยู่บนถนนธนะรัชต์ กิโลเมตรที่ 10 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

จากปากช่องใช้เส้นทางถนนธนรัชต์ ไปประมาณ 10 กม จะเจอทางแยกขวามือมีป้ายเขียนว่า  บ.เขาแคบ ให้เลี้ยวไปประมาณ 2.5 กม. จะถึงรีสอร์ที่อยู่ขวามือ

วิลล่าของเราตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาทั้ง 4 ด้าน อากาศเย็นสบาย มีความเป็นส่วนตัว จากที่พักใช้ระยะทางไม่ไกลที่จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งแหล่งอำนวยความสะดวกอื่น เช่น ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลปากช่องสถานีตำรวจ ฯลฯ

Located on Thanarat Road (Km.10) ,Pakchong,Nakornratchasima, Thailand. Approximately from Bangkok 180 kilometers,it takes about 2 hours.

Our resort is located in the midst of pure nature, cool weather. The location is surrounded by mountains ,quiet and private. It away from Khao Yai Nation Park entrance 14 kilometers , not far from tourist attractions, restaurants, supermarket ,premium outlet, hospital,bank and police station.